Program Malého sálu pro rok 20101

Je zpravidla totožný s programem Velkého sálu.

Podrobnosti k plánovaným a potvrzeným akcím naleznete v přehledovém kalendáři v levém horním rohu těchto stránek.

 

Dům kultury Kladno