Služby

Dům kultury nabízí tyto doplňkové služby:

- Pronájem DATAPROJEKTORU                                                                    cena 2.500,-Kč/den bez DPH

- Pronájem kristalického PROMÍTACÍHO PLÁTNA rozměr 3x2m                        cena 1.500,-Kč/den bez DPH

- DVD přehrávač                                                                                        cena 500,-Kč/den bez DPH

- Mikrofon SHURE bezdrátový                                                                      cena 200,-Kč/den bez DPH

 

- Nabídka prezentace v prostorách Domu kultury

- Nabídka spolupráce při akcích pořádaných Domem kultury

- Přehledový rozpis potvrzených akcí v Domě kultury s předpokládanou návštěvností

 

 

 

Dům kultury Kladno