Divadelní představení

Hana Maciuchová - Žena Vlčí mák

ŽENA VLČÍ MÁK
Herecký koncert Hany Maciuchové
Hra je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než je ona sama. I „starý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!

2017-12-20 | Michal Muláček

Dům kultury Kladno